Nhằm giúp Khách hàng của Aviva TPHCM thuận tiện hơn khi nộp đơn yêu cầu bồi thường chi trả quyền lợi Bảo hiểm nhân thọ Aviva, BHHP sẽ hướng dẫn cách thực nộp hồ sơ giải quyết quyền lợi Bảo hiểm online.

Các bước thực hiện nộp hồ sơ giải quyết Bảo hiểm nhân thọ online.

Bước 1: Truy cập đường link https://www.aviva.com.vn/giai-quyet-quyen-loi-bao-hiem-2 để tải về Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm.
Bước 2: Theo nhu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm tương ứng như Nằm viện, Phẫu thuật hoặc Bệnh hiểm nghèo. Bạn vui lòng tường trình rõ những thông tin trên đơn yêu cầu. Điền càng đầy đủ càng tốt.
Bước 3: Chụp lại tất cả hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, phiếu chỉ định phẫu thuật và Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi Bảo hiểm (vừa điền xong đấy).
Bước 4: Upload tất cả hình vừa chụp vào đường link https://www.aviva.com.vn/huong-dan-nop-ho-so-gqqlbh-truc-tuyen chọn mục Bắt đầu nộp hồ sơ.
Bước 5: Sau khi upload thành công vui lòng chờ kết quả từ Bộ phận thẩm định của Aviva trong vòng 48 giờ làm việc (không kể Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ).