Happiness for Every Family
Call us: 098.606.6529

FAQ

Để nhận hóa đơn thu phí bảo hiểm, khách hàng đăng ký thông tin hòm thư điện tử và cần thực hiện các thao tác sau:
1. Truy cập vào Cổng thông tin khách hàng tại địa chỉ :

https://einvoice.aviva.com.vn

2. Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu được gửi vào e-mail của Quý khách hàng. Quý khách đổi mật khẩu cho lần đăng nhập đầu tiên. Trường hợp Quý khách chưa đăng ký địa chỉ e-mail thì Quý khách cần bổ sung thông tin e-mail vào Mẫu đăng ký thông tin và gửi về hòm thư wecare@aviva.com.vn hoặc liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Aviva để được hướng dẫn. 3. Sau khi đăng nhập, Quý khách có thể tra cứu HĐĐT cần xem. Quý khách hàng có thể tải HĐĐT về máy tính để lưu giữ.
Nếu cần giải đáp thắc mắc hoặc hỗ trợ liên quan đến HĐĐT ,Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 633369, email: wecare@aviva.com.vn ,website: https://www.aviva.com.vn để được hướng dẫn hoặc đến trực tiếp các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Aviva để được phục vụ.

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 633369, email: wecare@aviva.com.vn ,website: https://www.aviva.com.vn để được hướng dẫn hoặc đến trực tiếp các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Aviva để được phục vụ.