Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm phi nhân thọ giúp chi trả một phần hoặc toàn bộ các chi phí tại bệnh viện hoặc phòng khám trong trường hợp người tham gia gặp các vấn đề ốm đau, tai nạn, thai sản.

Bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm do các công ty bảo hiểm cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ dự phòng tài chính cho người tham gia bảo hiểm khi phải điều trị nội trú và ngoại trú.

Tại sao cần bảo hiểm sức khỏe khi đã có bảo hiểm y tế?

BHYT là loại hình bảo hiểm của nhà nước với mục tiêu nhân đạo. Vì vậy, yếu tố phổ cập được xếp lên hàng đầu. Cho nên BHYT sẽ tồn tại một số hạn chế như dịch vụ, khám đúng tuyến. Hay BHYT chỉ chi trả cho chi phí và thuốc men nằm trong danh mục…

Trong khi đó, bảo hiểm sức khỏe là hình thức bảo hiểm tự nguyện do các công ty BH cung cấp. Sản phẩm này chú trọng nhiều đến quyền lợi khách hàng và có phạm vi bảo hiểm rộng hơn. Theo đó, khách hàng được hỗ trợ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công, khoa dịch vụ, bệnh viện, phòng khám tư nhân hay quốc tế… mà không cần phải đúng tuyến. Bên cạnh bảo hiểm y tế, bạn hoàn toàn có thể mua bảo hiểm sức khỏe để được hưởng những dịch vụ và quyền lợi cao cấp.

Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tốt

Bảo hiểm VBI Vì cộng đồng